Ydelser 

CC Translation tilbyder følgende ydelser på dansk og engelsk:


Oversættelse
Vi oversætter teksten til målsproget og tilpasser den samtidig til målgruppen.


Korrekturlæsning
Teksten gennemgås for grammatiske samt grove forståelsesmæssige fejl.


Sprogrevision eller redigering
Teksten gennemgåes for sproglige fejl og omarbejdes efter kundens ønsker og målgruppe.


Bekræftelse
Den oversatte tekst forsynes med translatørens stempel, underskrift samt en påtegning i form af en garanti for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten. En bekræftet oversættelse kan der f.eks. være brug for, hvis oversættelsen skal indgå som bilag i en retssag, bruges som dokumentation for uddannelse i udlandet osv.

 

 

Fagområder 

Vi har erfaring inden for følgende fagområder:


Økonomiske dokumenter
Regnskaber, protokollater, børsmeddelelser, virksomhedsprofiler og due diligence-rapporter

 
Juridiske dokumenter
Kontrakter, dokumentation i retssager, attester osv.

 
Tekniske/faglige dokumenter
Tekniske manualer, brugervejledninger som f.eks. software-manualer, produktbeskrivelser, CE-mærkning og tekniske dossierer


Diverse anden dokumentation
Marketingmateriale, brochurer, taler, CV’er, eksamensbeviser, forretningsbreve og anden korrespondance

 

 

Er du i tvivl, om en opgave er dækket af vores kompetenceområde, er du altid velkommen til at kontakte os for at drøfte opgaven.

CC Translation ● Hvedemarken 1, DK - 3060 Espergærde ● Tlf./tel. (+45) 20912171 ● mail@cctranslation.dk ● Cvr. nr./no. 26865980
Lav din egen hjemmeside med mono.net